Boende

Varmt välkomna till underbara Bergslagen!

Läs mer om våra stugor under respektive flik Björkhagen, Prickbo eller
Stora Backstugan.

Under våren 2018 fick jag den stora äran att ta över två ljuvliga hus i utkanten av den lilla byn Älvhyttan i västra delen av Västmanland. Älvhyttan ligger mer exakt mellan kulturstaden Nora, hjärtat i Bergslagen och Alfred Nobels fantastiska, Karlskoga knappt 5 mil från Örebro.
I dessa städer finns det massor av trevliga aktiviteter, bra matställen och fantastiska platser att besöka för båda stora och små. För att ta del av allt det fantastiska som Bergslagen erbjuder behöver man ha en fast punkt att utgå ifrån. Vi erbjuder trevligt boende i ett lugnt och naturskönt område med flera naturreservat inom gångavstånd och en stor kohage som närmsta granne. I hagen går köttdjur från Westra Skrekarhyttans lantbruk under större delen av sommaren och man kan få se både kor och kalvar äta sig mätta på den artrika floran. Westra Skrekarhyttans lantbruk drivs i ekologisk regi och alla djur går på sommarbete runt om på bygden, bland annat hjälper de till att hålla flera olika naturreservat öppna genom sitt bete och tramp.

Något senare på säsongen, straxt innan midsommar fick jag även möjlighet att arrendera en av de fantastiska Backstugorna i Pershyttan, bara 3,5 km från Nora centrum. Backstugan ligger mitt i Gamla Pershyttans kulturreservat och är bokstavligt talat bara ett stenkast från hyttan. Läs mer om reservatet nedan. Den här stugan passar de som uppskattar historien, som trivs med  lite liv och rörelse omkring sig under dagtid och som vill ha lite närmre till staden med sin härliga utbud.

Miljöavtryck

Alla våra hus är inredda med miljön i åtanke. Jag som driver Bäck, äng och skog vill lämna ett så litet miljöavtryck som jag kan samtidigt som jag vill att husen ska vara tilltalande och funktionella. Jag har valt att handla i stort sätt allt till husen på olika second hands och har på så sätt skapat min alldeles egna unika stil, en mix av många olika årtal. Alla täcken, kuddar, bäddmadrasser och madrasskydd samt de flesta lampor är nyinköpta med tanke på hygien och säkerhet. Det finns även möjlighet att sopsortera sitt matavfall och förpackningar.

Aktiviteter och mat

Bra information om vad man kan göra i kulturstaden Nora  hittar ni här, i Alfreds Karlskoga här eller övriga Bergslagen här.
Varför inte besöka Kvarteret Bryggeriet med sina trevliga små hantverksbutiker och White Guide restaurang Bryggerikrogen eller ta en tur ut till Alntorps ö med båten Plaskus?

Runt om stugorna, både i Älvhyttan och i Pershyttan, löper flera kilometer grusväg som lämpar sig ypperligt till cykling för den som önskar.  Det finns även trevliga leder för både Mountainbike och Roadbike som man kan haka på i Gyttorp, bara 15 kilometer från stugorna i Älvhyttan eller kliva på utanför dörren i Pershyttan. Lär mer på Bergslagen cycling.

Sevärd natur

Det finns mängder av fantastisk natur att titta på i området. En av Bergslagsledens etapper sträcker sig genom Pershyttans kulturreservat och i Älvhyttan finns inte mindre än fyra olika naturreservat som är kalkgynnade.
Läs mer om natur- och kulturreservaten nedan eller på Länsstyrelsens hemsida här och om Bergslagsleden här.

Perhyttan
I Pershyttan, bara några kilometer från Noras stadskärna ligger ett av Sveriges få, men vackra kulturreservat bildat 2004. Här bevarar man i förstahand kulturlämningarna och inte naturen även om dessa två ofta är beroende av varandra. Det fullständiga namnet på reservatet är Gamla Pershyttans bergsmansby och som boende i Stora Backstugan bor du i reservatets hjärta. Reservatet visar en mycket välbevarad bergsmansby med anor från 1300-talet. I byn finns hytta, gruvområde med flera gruvor, industrilämningar, transportsystem, vattensystem, enskilda byggnader med mera.
Många hus är privata så tänk på att visa hänsyn.

En kort promenad från Stora Backstugan ligger Kvarnbäcken-Lerkesåns naturreservat som bildades 2005. Här kan man studera flodpärlmusslan och många ovanliga mossor. Kvarnbäcken-Lerkesån var en viktig resurs även för Pershyttan och den har drivit bland annat en hammarsmedja och en sämskinnsstamp samt flera kvarnar.

Älvhyttan
Inom radien av en dryg kilometer runt husen i Älvhyttan finns det fyra olika naturreservat med olika karaktärer. Det som är gemensamt för dem alla fyra är att de ligger på ett stråk av urkalksten som visar sig i både flora och fauna.
Det nyaste reservatet bildades förra året och heter Vena Hage. Markerna här har varit brukade i flera hundra år, både som slåttermark och nu på senare tid som betesmark. Här finns även lämningar i form av stenrösen och en äldre odlingsstruktur. Detta tillsammans har skapat en mycket artrik kärlväxt- och svampflora samt en ängsliknade artrik växtflora.
Nästa reservat i ordningen är Venakärret som bildades 2018. Reservatet är, som man hör på namnet, delvis ett kärr som har både en öppen vattenspegel där man kan se många ovanliga fågelarter samt skogsmarker där det bedrivs skogsbete. Den fastare marken mellan vattnet och skogen användes historiskt som slåttermark och detta har gjort att många olika starr-, gräs-  och mossarter förekommer rikligt i hela reservatet.

Till de lite äldre reservaten hör Älvhytteängen och Näsmarkerna.
Reservatet Älvhytteängen bildades 1980 och ligger mitt i byn bara några hundra meter från husen. Ängen hör till kategorin fuktäng och slås varje år för att bevara den rika mångfald av växter och djur som är förknippat med slåtterfloran. Några av arterna som förekommer i ängen är Majviva, Jungfrulin, Guckusko, Brudsporre, Svinrot, Fältgentiana och en mängd olika sorters Orkidéer och starrarter. Även en del buskar och träd som Blåtry, Tibast, Ask och Alm trivs i reservatet. Till många av dessa ganska sällsynta växter finns det en mångfald av insekter och fjärilar, många av dem finns med på rödlistan.
Näsmarkerna får man väl säga är områdets skogsreservat. Det bildades 1982 och ligger på andra sidan Älvlången, på sjöns västra sida. Här finns många unika arter förknippade med kalkrik skogsmark. Sedan ett par år tillbaka bedrivs skogsbete på större delen av reservatet och artmångfalden sprutar fram.

Alla reservat är öppna för allmänheten men tänk på att hålla er till stigarna i ängarna och att hålla avstånd till betesdjur, de är inte farliga men vill ha sitt utrymme.
Läs mer om naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida. Klicka här.