Landskapsvård

Det finns många sätt att jobba med landskapsvård. Under min utbildning fick jag lära mig en del äldre hantverk som till exempel lieslåtter och gärdesgårdsbyggnad. Jag lärde mig även hur man planerar och formar tätortsnära natur och mycket om biologisk mångfald samt massa mer!

De flesta miljöer behöver någon form av skötsel för att fortsätta erbjuda sina unika värden. En hagmark behöver betas, en skog röjas, staket underhållas, reservat behöver bland annat underhåll av leder och skyltning. Vissa miljöer kräver mer, intensivare skötsel än andra, till exempel en slåtteräng som behöver slås varje år, medan andra som exempel ett skogsreservat endast behöver lättare röjningar av stigar för att fortsätta vara publikt.

Till landskapsvård hör även vissa typer av friluftsliv. Det kan vara allt från information i form av skyltat och vägvisare till grillplatser och spänger.

Allt arbete med landskapsvård behöver inte vara praktiskt utan man kan även arbeta med dokumentation av olika slag, som rådgivare eller vara statligt anställd.

Jag jobbar som konsult och underentreprenör med olika kultur- och naturfrågor. Min starkaste sida är slåtter och allt som rör det med flora, redskap och tidpunkt men pysslar med det mesta. Förra årets jobbade jag mycket med reservatsskötsel åt Länsstyrelsen i Örebro län och ledunderhåll åt Region Örebro län.