Tjänster

Bäck, äng och skog sysslar med allt möjligt och nya idéer uppstår dagligen. Med inspiration från mina utbildningar, personliga erfarenheter och nya saker och personer som kommer i min väg utvecklas företaget ständigt. Jag som är ägare älskar att lära mig nya saker och är en väldigt nyfiken person vilket gör att jag hoppar på de flesta utmaningar om de ligger i linje med det jag brinner för. Vad är då det? Läs mer om Bäck, äng och skog under Om företaget.

Bäck, äng och skog arbetar både med privata och offentliga kunder och har bland annat haft uppdrag inom reservatsskötsel, trädgårdsskötsel, dokumentärfilm och mycket mer. Som om inte detta är nog så införskaffade företaget fyra stycken bikupor under hösten 2017 för att genom detta bidra i det lilla till den biologiska mångfalden. Idag har jag tretton stycken och fortsätter utöka lite till.