Tjänster

Bäck, äng och skog sysslar med allt möjligt och nya idéer uppstår dagligen. Med inspiration från mina utbildningar, personliga erfarenheter och nya saker och personer som kommer i min väg utvecklas företaget ständigt. Jag som är ägare älskar att lära mig nya saker och är en väldigt nyfiken person vilket gör att jag hoppar på de flesta utmaningar om de ligger i linje med det jag brinner för. Vad är då det? Läs mer om Bäck, äng och skog under Om företaget.

Under 2017 hade Bäck, äng och skog både privata och offentliga uppdrag bland annat inom reservatsskötsel, trädgårdsskötsel, dokumentärfilm och mycket mer. Vi återupptog även den lyckade äppelmustidén från 2016 som går ut på att ta tillvara äpplen som ingen annan hinner/kan ta hand om och göra must av dessa. Som om inte detta var nog så införskaffade företaget fyra stycken bikupor för att genom detta bidra i det lilla till den biologiska mångfalden.